Autoleth / Om os / Miljøpolitik

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Autoleth A/S

Autoleth A/S sælger og servicerer biler, som kan have en stor indvirkning på miljøet i driftsfasen.

Autoleth A/S vil forebygge forurening og miljøbelastninger ved at have egenkontrol på alle driftsområder, der involverer vores omgivelser og vores medarbejdere. Vi vil fremstå som en sund virksomhed, der overholder bindende forpligtelser, herunder myndighedskrav og aftaler vi frivilligt har tilsluttet os. Vi vil løbende styrke vores miljøledelsessystem og herigennem også vores miljøpræstation.
 
Vi vil kun anvende miljømæssigt forsvarlige arbejdsprocesser og hjælpeprodukter. Vi vil løbende minimere forbruget af råstoffer og energi, samt nyttiggøre så meget affald som muligt igennem et effektivt sorteringssystem. Vi vil sikre at dette sker under hensyntagen til medarbejdernes og omgivelsernes trivsel.
 
Vores miljøledelse vil blandt andet omfatte følgende:

  • Løbende uddannelse af medarbejdere
  • Vedligeholdelse af biler så de forurener mindre
  • Nedsættelse af vores energiforbrug
  • Reduktion af indkøb af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer samt hjælpematerialer
  • Vedligeholdelse af ISO14001 certificering
Nyhed
BMW

BMW iX1

xDrive30 Fully Charged M-Sport
BMW iX1 xDrive30 Fully Charged M-Sport
// Select the logo element const logo = document.querySelector('.logo img'); // Apply CSS properties logo.style.maxWidth = '640px'; // Adjust the width as needed logo.style.maxHeight = '90px'; // Adjust the height as needed